Archtop Legal

Lites finiri oportet

Rechtsgebieden

Wets- en rechtskennis in combinatie met ervaring.

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht, dat is gericht en rechtmatig bouwen aan zo veel mogelijk ruimte voor ondernemen. De zaken juridisch voor elkaar hebben op de wijze die bij je onderneming past, maakt dat je je alleen nog op ondernemen hoeft te richten.

Algemene Voorwaarden

Een klant, of dat nu een bedrijf, overheid of consument is, kiest voor jouw dienst of product. Daarmee krijgen zij rechten maar ook verplichtingen. Hoe zit het nu als er iets niet helemaal volgens de bedoeling van beide partijen gaat?

Arbeidsrecht

Werkgevers en werknemers hebben allebei recht op een goede, complete arbeidsovereenkomst. Die voorkomt problemen bij de start èn het einde van de arbeidsrelatie. Arbeidsrecht verandert net als de arbeidsmarkt: elke dag.

Consumentenrecht en Customer Care

Consumentenrecht is eigenlijk de andere kant van Customer Care. Waar heeft de consument recht op? Hier lopen gevoel en regelgeving vaak door elkaar, en ‘het principe’. Snel, goed en fair oplossen op basis van goed advies werkt beter dan lange slepende klachten.

Reisrecht/Autohuur

Reizen en autohuur aanbieden en organiseren is prachtig maar complex. Als er ver weg iets mis gaat, dan moet goed advies dichtbij zijn. Er is veel regelgeving, meer dan voor andere (dure) aankopen als keukens, auto’s en huizen.

General Counseling

Advies vanuit een achtergrond als manager in ondernemersorganisaties, bedrijfsleven, banken, politiek en overheid, met daarbij 35 jaar juridische ervaring. Snel, helder, eerlijk, maar gewikt en gewogen, gericht op vooruitgang en governance. General counseling helpt bij weloverwogen ondernemen.

Ondernemers

Ondernemen is uw vak. U daarbij van dienst zijn, is mijn vak.

Mijn naam is GJ Stokreef.

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht, met Privaatrecht, zoals Overeenkomsten-, Handels- en Arbeidsrecht, en Staats- en Strafrecht). Keuzevakken Consumentenrecht, Auteurs- en Mediarecht, Belastingrecht en PR & Massacommunicatie (Rijksuniversiteit Utrecht). Mijn kennis houd ik dagelijks op peil, verder volgde ik vele cursussen, opleidingen, trainingen en seminars. In mijn werk bij en voor bedrijven, ondernemersverenigingen en overheid, heb ik, naast management en managen van veranderingsprocessen, altijd de juridische kanten behartigd. Een aantal vaste opdrachtgevers besteedt hun terugkerende en (bedrijfs-)juridische zaken en incidentele kwesties aan mij uit. Voertaal is Nederlands, Engels of Duits.

Ondernemers dragen de economie.

Wetgeving helpt daar niet altijd bij, maar bepaalt wel de spelregels. Alsof de markt zelf nog niet voldoende uitdaging biedt, dragen bestuur en politiek ook hun steentje bij aan de complexe dynamiek van ondernemen. Zaken snel en goed regelen kost tijd, maar elk uur dat aan procedures van overheden of aan (na)zorg voor klanten besteed moet worden, leidt af van de kern: ondernemen.

Het zijn ondernemers die het salaris van hun medewerkers betalen, die dagelijks moeten zorgen voor nieuwe opdrachten, productie, de juiste mensen op de juiste plaatsen, scholing en opleiding, een veilige werkomgeving (ARBO). Die afdragen aan de fiscus, Rijk, Provincie, Gemeente, ondernemersinstituties, die daarmee de gemeentelijke en Rijkskas gevuld houden. Milieu, vergunningen, inkoop van andere ondernemers, aflevering aan klanten, fabricage, allemaal punten waar iets op mis kan gaan. Het is goed om dat soort situaties van tevoren in te schatten, en problemen te voorkomen door goede contracten, adequate verzekeringen en geldige algemene en leveringsvoorwaarden, naast heldere en eerlijke arbeidsovereenkomsten voor de mensen met wie je samen onderneemt.

Als het een keer misgaat, dan is snel, betrouwbaar en kundig advies vaak de enige redding. Niet alleen de juridische kanten zijn dan van belang, maar vooral ook het kunnen inleven in uw ondernemerschap maakt mijn adviezen van waarde. Oplossen en schikken waar mogelijk, de confrontatie al dan niet voor de rechter aangaan, het verlies pakken omdat dit meer oplevert, samen komen we op de beste oplossing. Naast mijn inzet de afgelopen 35 jaar om geschillen te voorkomen door goede algemene en leveringsvoorwaarden en heldere contracten, heb ik ervaring met de fase daarvóór: meewerken aan, initiëren en bijsturen van regelgeving door mijn werk bij ondernemersorganisaties en in politieke functies. En als er dan een conflict ontstaat, dan geven die ervaringen inzicht in de route om problemen op te lossen. Lites finiri oportet.

Vragen?

Maak een afspraak en we gaan om tafel. Mocht het buiten mijn expertises vallen, dan heb ik een netwerk van specialisten.

Particulieren

Je goed recht!

Mijn naam is GJ Stokreef.

In 1987 ben ik afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (Nederlands Recht, met Privaatrecht, zoals Overeenkomsten-, Handels- en Arbeidsrecht, en Staats- en Strafrecht). Keuzevakken Consumentenrecht, Auteurs- en Mediarecht, Belastingrecht en PR & Massacommunicatie (Rijksuniversiteit Utrecht). Mijn kennis houd ik dagelijks op de werkvloer op peil, verder volgde ik cursussen, opleidingen, trainingen en seminars.

Je onterecht behandeld voelen (zie alleen al het woordje onte'recht') kan verschrikkelijk knagen.

Soms is dat terecht, soms is het nu eenmaal een gevolg van de gebeurtenissen en regelgeving. Wil je zeker weten of je het recht aan je zijde hebt, dan kun je altijd je vraag aan mij voorleggen. We drinken dan een kop koffie (ik in elk geval) en we kijken wat (juridische) wijsheid zou kunnen zijn en welke aanpak daarbij hoort.

Door de jaren heen heb ik honderden zaken in het arbeidsrecht gedaan, zowel vanuit werkgevers- als werknemerszijde. Handig om beide kanten goed te kennen. Als je het niet eens bent met het ontslag dat je baas je gegeven heeft, of met andere stappen, dan is een snelle juridische screening vaak voldoende om je positie te bepalen: berusten of aanvechten.

Het toetsen van vaststellingsovereenkomsten, je ontslag of arbeidscontract, dat hoort er allemaal bij. Maar ook grote aankopen kunnen tot rechtsvragen leiden: de nieuwe auto lekt bij een portierstijl en de dealer wil er niets aan doen. Of de keuken vertoont na drie maanden mankementen, het dak lekt na het nieuwe dakraam dat de aannemer er al bellend met andere klanten heeft ingezet. Overigens: de meeste aannemers doen dat hartstikke goed, maar net bij jou niet.

Kortom,

Alle dagelijkse zaken waarvan je denkt dat je ten onrechte behandeld bent, kun je voorleggen. Graag drink ik een kop koffie (sowieso!) met je, zodat we het kunnen doornemen. Dat kost je in principe niets, behalve wat tijd. Er zijn juridische vragen waar ik ook het antwoord niet op heb. Maar, door de jaren heen heb ik veel topjuristen leren kennen naar wie ik je dan kan doorverwijzen. Gecompliceerde erfrecht- of familiekwesties, letselschade of -noem eens wat- adoptierecht, ik kan je altijd helpen om de juiste advocaat of jurist te vinden om jouw probleem op te lossen.

Zijn er ook zaken die ik niet doe?

Tenzij voor vrienden in nood, doe ik in principe geen strafrecht (dus zaken als geweldpleging of diefstal door jou). In een aantal verkeersrechtzaken (niet: rijden onder invloed) heb ik (heel) tevreden klanten bijgestaan. Strafrecht is mijn expertise niet, mijn hart ligt er niet, maar ik ken uitstekende strafrechtadvocaten naar wie ik je kan doorverwijzen.

Vragen?

Maak een afspraak en we gaan om tafel. Mocht het buiten mijn expertises vallen, dan heb ik een netwerk van specialisten.

Tarieven

Recht op een fatsoenlijk tarief.

Als je een specialist raadpleegt, dan kost dat geld.

Maar als je als ondernemer of particulier waar voor je geld krijgt, dan is dat in balans. Mijn algemene voorwaarden staan op deze site, en natuurlijk is alle vertrouwelijkheid geborgd. Voor mijn uurtarief krijg je mijn beste dienstverlening, naar eer en geweten. Iets dat niet goed is, is immers geen geld waard.

Voor ondernemers en particulieren is mijn uurtarief € 125 per gewerkt uur (excl. BTW) maar een eerste gesprek is meestal gratis. Reistijd, kantoorkosten en andere zaken die juridisch advies nodeloos duur kunnen maken, reken ik niet. Kilometerkosten alleen in overleg en als als dat nodig is € 0,35/km excl. BTW. Uiteraard krijg je een keurige factuur met specificaties, transparant en met een betaaltermijn van 14 dagen (bij betaalproblemen bespreekbaar).

Mijn tarieven zijn bespreekbaar voor langere of wederkerende opdrachten of als ik als vaste bedrijfsjurist voor je onderneming werk. En als in een vaststellingsovereenkomst of rechtszaak een kostenvergoeding wordt toegewezen, dan gaat die uiteraard van je factuur af.

Speciale tarieven.

Voor ondernemers geldt dat ik naast enkelvoudige opdrachten op basis van een Overeenkomst van opdracht ingezet kan worden als 'de bedrijfsjurist aan het einde van de gang'. Ik doe dan de bedrijfsjuridische zaken en bijvoorbeeld Customer Care in de huisstijl van je onderneming of die van Archtop Legal. Dat verzekert je van continue rechtsbijstand tegen een heel gunstig en vast tarief per gewerkt uur. Omdat ik dan 'virtueel' binnen je onderneming werk, worden je klanten en leveranciers snel en adequaat beantwoord. Daar zit hem de winst voor de onderneming èn klant!

Wat is het verschil tussen een (bedrijfs-)jurist als ik en een advocaat?

Allebei hebben we -als we Mr en/of LL.M zijn- een universitaire studie rechtsgeleerdheid afgerond. Advocaat is een beroep en beschermde titel, waarvoor je eerst advocaat-stagiair onder leiding van een advocaat moet zijn geweest. De meeste bedrijfsjuristen zijn niet advocaat, maar voor verreweg de meeste zaken heb je ook geen advocaat nodig. (Bedrijfs-)jurist of advocaat zegt niets over de juridische kwaliteiten: vaak hebben bedrijfsjuristen heel specifieke en grondige kennis van de producten en diensten van hun ondernemingen. Dat maakt mij tot een absoluut specialist op het gebied van (internationale) autohuur.

Eén bijzondere opmerking, zuiver persoonlijk.

Advocaatkosten van duizenden, tienduizenden en honderdduizenden euro's voor één zaak, begrijp ik niet. Ik heb simpelweg moeite met de kosten die vooral de grote kantoren rekenen, die wel op kunnen lopen tot € 500 per uur en hoger! Waar voor je geld, dat wil elke ondernemer en particulier, en goed juridisch advies moet simpelweg betaalbaar zijn. Voor een milde glimlach en verbazing kijk je op https://loonwijzer.nl/salaris/vipsalarissen

Benieuwd wat 'Lites Finiri Oportet' betekent?

Dat is het Rechtsbeginsel dat rechtszaken binnen een redelijke termijn tot een einde moeten komen, ofwel, geschillen moeten de wereld uit. En daar gá ik voor.